Interior design Course

Interior design Course

คอร์ส เรียนออกแบบตกแต่งภายใน (Interior design) หลักสูตรระยะสั้น 54 ชั่วโมง
เรียนตั้งแต่พื้นฐาน ออกแบบภายในเบื้องต้น  เน้น creative design, เนื้อหาความรู้ที่จำเป็นในการออกแบบ, และ การ workshop ให้ลงมือทำจริง ในการสร้างผลงานออกแบบภายในด้วยโปรแกรม 3D Sketchup จนสร้างผลงานได้อย่างมืออาชีพ

 

คอร์ส-เรียนออกแบบภายใน-เรียนออกแบบตกแต่งภายใน-เรียน interior-interior design course

If you interested in our courses, Please contact 063 993 5000

สนใจเรียนออกแบบตกแต่งภายใน หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ 063 993 5000