Garden design Course

Garden design Course

คอร์ส เรียนจัดสวน  เรียนออกแบบภูมิทัศน์ (Garden and Landscape Design) หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
เรียนตั้งแต่พื้นฐาน การออกแบบเบื้องต้น เน้นสอน creative design ตามด้วย sketch แบบด้วยมือ รวมถึงจบงาน present แบบ ด้วย Photoshop อย่างมืออาชีพ

 

คอร์ส-เรียนจัดสวน-เรียนออกแบบภูมิทัศน์-เรียน garden design -เรียน landscape design

If you interested in our courses, Please contact 063 993 5000

สนใจเรียนออกแบบภูมิทัศน์ เรียนออกแบบจัดสวน หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ 063 993 5000