Furniture & Product Design Class Photos
รูปคลาสเรียน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์

Furniture & Product Design Class Photos 

รูปคลาสเรียน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์

จบไปอีกรุ่น กับ คอร์สเรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ 48 ชม. (Furniture & Product Design Course 48 hrs.) คลาสนี้ มีทั้ง ผู้ที่มีความชอบส่วนตัว อยากสร้าง brand เฟอร์นิเจอร์ของตัวเอง และ อยากต่อยอดธุรกิจของที่บ้าน ที่ทำทั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ Built-in อยู่ ให้ดียิ่งขึ้น

คลาสนี้ เห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ของแนวคิดการออกแบบ ที่ค่อยๆละเอียด มององค์ประกอบต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก 3D model ที่ค่อยๆดูดีขึ้น จนเป็น Final Project ในที่สุด

ไปชมบรรยากาศ และผลงาน น.ร. กันครับ คลาสนี้ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบ ก็สามารถเรียนได้ ขอแค่มีใจรักงาน Design และ อยากที่จะเรียนรู้

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น

 

เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์- เรียน Furniture Design Course-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Product Design-ออกแบบสินค้า-สอนออกแบบระยะสั้น