Product Design Course

Product Design Course

คอร์ส เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Course) หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
เรียนตั้งแต่การ sketch แบบด้วยมือ, ทำในโปรแกรม SketchUp และสั่งผลิตจริง!!

 

คอร์สเรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์-เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์-เรียน Furniture Design- เรียน Product Design

If you interested in our courses, Please contact 063 993 5000

สนใจเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ 063 993 5000