Landscape & Garden Design Class Photos
รูปคลาสเรียน ออกแบบจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์

จบไปอีกรุ่น กับ Landscape & Garden Design Course คอร์สเรียนออกแบบจัดสวน รุ่นนี้มีนักเรียนที่เดินทางมาไกลจาก ลพบุรี และ สุโขทัย นักเรียน มีทั้ง เจ้าของบ้านที่ชอบต้นไม้ อยากเรียนรู้การออกแบบ นักธุรกิจ มีที่ดิน มีพื้นที่ภายนอกอาคาร ที่อยากจะพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มมูลค่า มีทั้งนักเรียนที่เป็น ผู้รับเหมา สถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรมไทย มัณฑนากร ข้าราชการ คอร์สนี้ มีเพิ่มการเรียนรู้พรรณไม้นอกสถานที่ด้วย พร้อมแล้ว เราไปชมบรรยากาศในคลาส และผลงานนักเรียนกันเลยครับ

.

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน-สอนออกแบบสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

วิเคราะห์พื้นที่ แบ่งโซน ออกแบบ วางแปลน ด้วยการร่างด้วยมือก่อนไปทำต่อในโปรแกรม

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

.

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

นักเรียนนำหน้างานจริงมาออกแบบ ทำเป็น Final Project

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design


สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

นักเรียน present ผลงาน Final Project ของตัวเอง

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design


สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design


สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design


สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design


สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior designสอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior designสอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

.
สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

สอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior designสอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior designสอน landscape design-สอน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-สอนออกแบบสวน-สอนจัดสวน-exterior design

มาดู review คอร์สเรียนออกแบบ คลาสนี้กันบ้าง

สอน garden design-เรียนออกแบบจัดสวนที่ไหนดี-comment-review
” อาจารย์ทุกท่านเก่งมากค่ะ ความรู้แน่น สอนสนุก สอนให้คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยสร้างผลงานออกมาได้จริงๆ เพื่อนๆในคลาสก็เป็นกันเอง มาจากหลากหลายอาชีพ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานออกแบบเลย แต่มีใจรักต้นไม้ และอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ Garden design class ของที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ

สอน garden design-เรียนออกแบบจัดสวนที่ไหนดี-comment-review

ความรู้สึกหลังเรียนจบคอร์ส: ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการจัดภูมิทัศน์ การนำเสนอผลงาน และการแนะนำจากคณาจารย์ที่ดี ได้ลงลึกถึงรายละเอียดความเป็นมา ของภูมิทัศน์ในแบบต่างๆ ## อาจารย์ ทั้ง 3 ท่าน (อ.ตุ๊ก, อ. เล้ง, อ.ตูน) ใจดี และให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องที่สงสัยได้กระจ่างชัดในทุกเรื่องครับ ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคน

เหตุผลที่เลือกเรียนที่ INT DESIGN SCHOOL: เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในหลักสูตรที่เร่งรัด ที่ทำให้ความสามารถที่มีอยู่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และสามารถนำไปต่อยอดได้ (จริงๆเพราะรูปนักเรียนน่ารัก ^ ^)

สอน garden design-เรียนออกแบบจัดสวนที่ไหนดี-comment-review

ความรู้สึกหลังเรียนจบคอร์ส: มีความรู้เรื่องการจัดสวน (Garden Design) มากขึ้น ใช้งานได้จริง เพื่อนๆร่วมรุ่นน่ารักเป็นกันเองทุกท่าน อาจารย์มีความเป็นกันเอง มีประสบการณ์ + ความรู้จริงตามเนื้อหาที่สอน

เหตุผลที่เลือกเรียนที่ INT DESIGN SCHOOL: ราคาไม่แพง

สอน garden design-เรียนออกแบบจัดสวนที่ไหนดี-comment-review

ความรู้สึกหลังเรียนจบคอร์ส: รู้จักเพื่อนๆที่มาเรียนหลายๆท่าน สนุกสนาน เป็นกันเอง อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และเอาใจใส่เป็นอย่างดี การได้มาเรียน ทำให้มีมุมมองในเรื่อง Garden Design มากขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริง

เหตุผลที่เลือกเรียนที่ INT DESIGN SCHOOL: อยากมีความรู้เรื่อง Garden Design เพิ่มเติม เพราะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ และจัดสวนอยู่แล้ว

—————————
*เปิดรับสมัคร Landscape & Garden Design Course 48 hrs.
หลักสูตรระยะสั้น เรียนจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์  ที่เน้นนำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง
* เรียน สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันเสาร์ หรือ ทุกวันอาทิตย์)
* เวลา 10.00–17.00 น.
* เรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์
คอร์สนี้ เหมาะกับ
* ผู้ที่มีความสนใจการออกแบบภูมิทัศน์ และอยากออกแบบเอง
* ผู้ที่มีใจรักพันธุ์ไม้ รักธรรมชาติ
* ผู้ที่อยากเปิดหอพัก, ทำ Hostel, Boutique Hotel,
        ร้านกาแฟ และ มีพื้นที่ภายนอกที่อยากออกแบบให้ดูดี ดึงดูดลูกค้า
* ผู้ที่อยาก renovate ตกแต่งสวนในบ้าน,  คอนโดที่มีพื้นที่จัดสวนขนาดเล็ก
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาของตนเอง
*ผู้ที่สนใจ Landscape & Garden Design แต่ไม่มีพื้นฐาน และไม่
ได้จบมาด้านนี้
คอร์สนี้ คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จ
………………………………………………….
สอบถามเพิ่มเติม โทร.: 063.993.5000
website: www.intdesignschool.com*