Interior Design Class Photos
รูปคลาสเรียน ออกแบบตกแต่งภายใน

Interior Design Class Photos 

คลาสนี้ นักเรียนเรา มี ทั้งผู้รับเหมา เจ้าของธุรกิจรับออกแบบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built-in เจ้าของธุรกิจติดตั้งผ้าม่าน เจ้าของบ้านที่ต้องการ renovate บ้าน
หลายท่านมาไกลจากต่างจังหวัด (รู้สึกขอบคุณที่ไว้ใจ Int Design School เหมือนเช่นเคยครับ) เราสอนออกแบบตั้งแต่พื้นฐาน (ไม่มีพื้นฐาน เรียนได้), เรียนการคิด Concept Design, การเลือกใช้วัสดุ (materials), การอ่านแบบ เขียนแปลน, การประเมินราคา,  การวาดภาพ interior, รวมถึง เรียนโปรแกรม 3D SketchUp  และ ทำ Final Project Presentation  ไปดูบรรยากาศ และผลงาน น.ร. กันเลย

ผลงานนักเรียน Interior Design Course
คอร์สเรียนออกแบบตกแต่งภายในระยะสั้น

ผลงานนักเรียน Interior Design Course
คอร์สเรียนออกแบบตกแต่งภายในระยะสั้น

้่

เรียนออกแบบตกแต่งภายในระยะสั้น
บรรยากาศคลาสเรียนออกแบบตกแต่งภายในระยะสั้น Interior Design Course
เรียนออกแบบตกแต่งภายในระยะสั้น
บรรยากาศคลาสเรียนออกแบบตกแต่งภายในระยะสั้น Interior Design Course
เรียนรู้เรื่องวัสดุศาสตร์ (material part) คุณสมบัติ การเลือกใช้ และราคาวัสดุต่างๆ
เรียนออกแบบตกแต่งภายในระยะสั้น

นอกจากความรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น จากการเรียน คอร์สออกแบบตกแต่งภายในระยะสั้น คือ มิตรภาพ ความสัมพันธ์ในคลาส ที่ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ชอบการออกแบบ และ สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย

สุดท้ายผมอยากบอกว่า การออกแบบที่ดี จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น รวมถึงเป็นการปลดปล่อยอิสระทางความคิด
Int Design School จะช่วยผลักดัน ให้ความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น ได้รับการขัดเกลา ยกระดับ และ กลั่นออกมาเป็นรูปธรรม
#greater design greater life
—————————
*เปิดรับสมัคร INTERIOR DESIGN COURSE 54 HRS.
หลักสูตรระยะสั้น เรียนออกแบบ ตกแต่งภายใน ที่เน้นนำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง!!
เรียน สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันเสาร์ หรือ ทุกวันอาทิตย์ หรือ วันธรรมดา)
* เวลา 10.00–17.00 น.
* เรียนทั้งหมด 9 สัปดาห์
คอร์สนี้ เหมาะกับ
*ผู้ที่สนใจ Interior Design แต่ไม่มีพื้นฐาน และไม่
ได้จบมาด้านนี้
* ผู้ทำธุรกิจรับเหมา และอยากออกแบบเอง
* ผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งภายใน
* ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อด้าน interior design
* ผู้ที่อยากเปิดหอพัก, ทำ Hostel, Boutique Hotel,
ร้านกาแฟ
* ผู้ที่อยาก renovate ตกแต่งบ้าน, ตึกแถว, คอนโด
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้อสังหาของตนเอง
คอร์สนี้ คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จ
………………………………………………….
สอบถามเพิ่มเติม โทร.: 063.993.5000


* เรียน สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันเสาร์ หรือ ทุกวันอาทิตย์ หรือ วันธรรมดา)
* เวลา 10.00–17.00 น.
* เรียนทั้งหมด 9 สัปดาห์

คอร์สนี้ เหมาะกับ

*ผู้ที่สนใจ Interior Design แต่ไม่มีพื้นฐาน และไม่
ได้จบมาด้านนี้
* ผู้ทำธุรกิจรับเหมา และอยากออกแบบเอง* ผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งภายใน
* ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อด้าน interior design
* ผู้ที่อยากเปิดหอพัก, ทำ Hostel, Boutique Hotel,
ร้านกาแฟ
* ผู้ที่อยาก renovate ตกแต่งบ้าน, ตึกแถว, คอนโด
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้อสังหาของตนเอง

คอร์สนี้ คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จ
………………………………………………….
สอบถามเพิ่มเติม โทร.: 063.993.5000