Landscape & Garden Design Class Photos
รูปคลาสเรียน ออกแบบจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์

Landscape & Garden Design Course

 

ชมบรรยากาศ นักเรียนLandscape & Garden Design รุ่นนี้กันครับ มีนักเรียนที่นั่งเครื่องมาไกลจากอุดรธานี ไป-กลับ ทุกวีค และ อีกท่าน ที่ มาไกลจากกาญจนบุรี ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ Int Design ครับ รุ่นนี้ มีทั้ง ผู้รับเหมา สถาปนิก เจ้าของธุรกิจรับออกแบบจัดสวน ข้าราชการฝ่ายดูแลภูมิทัศน์ ผู้ที่สนใจส่วนตัว อยากนำไปต่อยอดธุรกิจ เป็นคลาสที่ครึกครื้นทีเดียว นอกจากความรู้ที่จะได้ไปอย่างเต็มที่แล้ว สิ่งที่ได้เพิ่มเติม คือ มิตรภาพ connection อันยอดเยี่ยมในคลาส ที่ต่อยอดให้เราได้ช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคตครับ

 

ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานด้าน การออกแบบจัดสวน (Garden Design) รียนได้สบายครับ ขอให้มีความชอบ และตั้งใจ ไปชมภาพบรรยากาศ และผลงานนักเรียนกันเลยครับ

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

ผลงานนักเรียน drawing part จากที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปมาก่อน จนได้ผลงานออกมาครับ

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ผลงานนักเรียน drawing part จากที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปมาก่อน จนได้ผลงานออกมาครับ

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

เรียนกันสบายๆ แต่ได้ความรู้และผลงาน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

มาเรียนกันเป็นคู่ เพื่อช่วยกันต่อยอดทำธุรกิจ

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

นำรูปที่ดินจริง จาก google map มา ดราฟ ขนาดพื้นที่ เพื่อนำไปออกแบบในขั้นต่อไป

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

นำรูปที่ดินจริง จาก google map มา ดราฟ ขนาดพื้นที่ เพื่อนำไปออกแบบในขั้นต่อไป

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

รูปถ่ายหน้างานจริงของนักเรียน ก่อนนำมาออกแบบกันในคลาสเป็น final project

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

รูปถ่ายหน้างานจริงของนักเรียน ก่อนนำมาออกแบบกันในคลาสเป็น final project

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ความรู้สึกนักเรียน หลังเรียนจบคอร์ส Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ความรู้สึกนักเรียน หลังเรียนจบคอร์ส Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ความรู้สึกนักเรียน หลังเรียนจบคอร์ส Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

รูปถ่ายหน้างานจริงของนักเรียน ก่อนนำมาออกแบบกันในคลาสเป็น final project

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design Course เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนออกแบบจัดสวน

 

—————————

*เปิดรับสมัคร Landscape & Garden Design Course 48 hrs.
หลักสูตรระยะสั้น เรียนจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์  ที่เน้นนำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง

* เรียน สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันเสาร์ หรือ ทุกวันอาทิตย์)
* เวลา 10.00–17.00 น.
* เรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์

คอร์สนี้ เหมาะกับ
* ผู้ที่มีความสนใจการออกแบบภูมิทัศน์ และอยากออกแบบเอง

* ผู้ที่มีใจรักพันธุ์ไม้ รักธรรมชาติ

* ผู้ที่อยากเปิดหอพัก, ทำ Hostel, Boutique Hotel,
        ร้านกาแฟ และ มีพื้นที่ภายนอกที่อยากออกแบบให้ดูดี ดึงดูดลูกค้า
* ผู้ที่อยาก renovate ตกแต่งสวนในบ้าน,  คอนโดที่มีพื้นที่จัดสวนขนาดเล็ก
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาของตนเอง
*ผู้ที่สนใจ Landscape & Garden Design แต่ไม่มีพื้นฐาน และไม่
ได้จบมาด้านนี้

คอร์สนี้ คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จ
………………………………………………….

สอบถามเพิ่มเติม โทร.: 063.993.5000
website: www.intdesignschool.com*