Landscape & Garden Design Class Photos
รูปคลาสเรียน ออกแบบจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์

Landscape & Garden Design Course

รอบนี้ มีนักเรียนที่เดินทางมาไกลจาก ชลบุรี ทำธุรกิจรับออกแบบจัดสวน วางต้นไม้ แต่ อยากเพิ่มความรู้ให้แน่นขึ้น มีนักเรียนที่มีความสนใจ และ ชอบพรรณไม้ต่างๆ แต่ ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบจัดสวน (Garden Design) มีนักเรียนที่มีแปลงที่ดินของตนเองที่อยาก เพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบ ไปชมภาพบรรยากาศ และผลงานนักเรียนกันเลยครับ

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

วางแบบแปลน พร้อมระบุชนิดต้นไม้

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ทำ Perspective เพื่อให้เห็นภาพงานออกแบบ

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

หน้างานจริงที่ นักเรียนนำมาทำเป็น Final Project ในคลาส โดยมี อาจารย์ช่วยสอน และให้คำแนะนำ

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

หน้างานจริงอีกมุม

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design โดยออกแบบจากหน้างานจริง

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design โดยออกแบบจากหน้างานจริง

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design โดยออกแบบจากหน้างานจริง

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design โดยออกแบบจากหน้างานจริง ทำเป็น Bubble Diagram

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

รูปถ่ายหน้างานจริงที่นำมาออกแบบในคลาส

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design โดยออกแบบจากหน้างานจริง

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ผลงานนักเรียน Landscape & Garden Design โดยออกแบบจากหน้างานจริง

 

ต่อไปก็ให้ภาพเล่าเรื่องครับ

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

ขนม

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

 

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ความรู้สึกนักเรียนหลังจบคอร์ส
Landscape & Garden Design Course
เรียนออกแบบจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์

เรียน landscape design-เรียน garden design-ออกแบบภูมิทัศน์-ออกแบบภายนอก-เรียนจัดสวน

ความรู้สึกนักเรียนหลังจบคอร์ส
Landscape & Garden Design Course
เรียนออกแบบจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์

 

 ขอบคุณสำหรับความประทับใจจากนักเรียนครับ
อาจารย์ทุกท่านจัดเต็ม และรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นผลงานดีดีจากความตั้งใจของนักเรียนทุกคน

 

—————————

*เปิดรับสมัคร Landscape & Garden Design Course 48 hrs.
หลักสูตรระยะสั้น เรียนจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์  ที่เน้นนำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง

* เรียน สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันเสาร์ หรือ ทุกวันอาทิตย์)
* เวลา 10.00–17.00 น.
* เรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์

คอร์สนี้ เหมาะกับ
* ผู้ที่มีความสนใจการออกแบบภูมิทัศน์ และอยากออกแบบเอง

* ผู้ที่มีใจรักพันธุ์ไม้ รักธรรมชาติ

* ผู้ที่อยากเปิดหอพัก, ทำ Hostel, Boutique Hotel,
        ร้านกาแฟ และอยากออกแบบพื้นที่ภายนอก
* ผู้ที่อยาก renovate ตกแต่งสวนในบ้าน,  คอนโดที่มีพื้นที่จัดสวนขนาดเล็ก
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาของตนเอง
*ผู้ที่สนใจ Landscape & Garden Design แต่ไม่มีพื้นฐาน และไม่
ได้จบมาด้านนี้

คอร์สนี้ คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จ
………………………………………………….

สอบถามเพิ่มเติม โทร.: 063.993.5000
website: www.intdesignschool.com

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *