OUR COURSES

Interior design Course

คอร์ส เรียนออกแบบตกแต่งภายใน...
Click "Interior design Course"

Garden design Course

คอร์ส เรียนจัดสวน ...
Click "Garden design Course"

Furniture Design Course

คอร์ส เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์...
Click "Furniture Design Course"

Product Design Course

คอร์ส เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์...
Click "Product Design Course"

3ds max, sketchup, autoCAD Programs

สนใจคอร์สเรียน กรุณาติดต่อ 063-993-5000
Click "3ds max, sketchup, autoCAD Programs"

Home

INT DESIGN เหมาะกับใครบ้าง?

  • คนทีมีใจรักด้านการออกแบบ อยากเรียนออกแบบบ้าน, เรียนออกแบบตกแต่งภายใน, เรียนจัดสวน, เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
  • คนที่อยากต่อยอดธุรกิจ อยากเปลี่ยนสายงาน แต่ขาดความรู้ด้านการออกแบบ
  • คนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีงานด้านการออกแบบเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น รับออกแบบตกแต่งภายใน, รับออกแบบจัดสวน, ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์, ทำธุรกิจโฮสเทล บูติคโฮเต็ล, ทำธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหาร ฯลฯ
  • คนที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพมาทำงานในสายงานด้านการออกแบบ
  • ผู้รับเหมา ที่อยากรับงานออกแบบได้ด้วยตนเอง
  • นักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้านการออกแบบ และอยากรู้รายละเอียดในสายงานของนักออกแบบ